AZ
EN
RU

Fəalİyyət İstİqamətlərİ

Bütün Avadanlıq Məzmun VEB-həllər Xİdmətlər

İnteraktiv lövhələr
Elektron resurslar
Universitet portalı
Linqvistika laboratoriyaları
Konfranssaytları
Elmi laboratoriyalar
Elektron kitablar
Tədris İdarəetmə sistemi  (LMS)
İbtidai siniflər üçün interaktiv sistemlər
Məhdud qabiliyyətli uşaqlar üçün  komplekslər
İnternet-dükanlar
3D-turlar. Aeroçəkilişlər
Rəqəmsal reklam. İnfoköşklər
Biznes-portallar. Korporativ saytlar
Saytlar. Dövlət orqanlarının WEB - portalları

Təhsİl üçün təmİn etdİklərİmİz


Bİznes və dövlət sektoru üçün İşləyİb hazırladıqlarımız

VEB-həllərİn İşlənİb-hazırlanması

Reklam bİznesİ üçün yaratdıqlarımız

Tərtİbat və sİstem İnteqrasİyası

Tərəfdaşlarımız

TƏRƏFDAŞLARIMIZIN HAQQIMIZDA SÖYLƏDİKLƏRİ

promethean
 
young digital planet
 
sanako
 
skool
 
microsoft
 
rozumniki
 
educon
 
intel
 
lego
 
globisens